Zhineng Qigong Science methode en practice

Zhineng Qigong is een evidence based meditatieve bewegingsleer en practice met een wetenschappelijk basis. Dit diepgaand ervarings- en kennisgebied kan echter niet vergeleken worden met de moderne wetenschappen omdat ze een ander grondbeginsel erop nahoudt. De big bang theorie van de moderne wetenschappen vooronderstelt dat een enorm heet punt in het universum is geëxplodeerd. Oosterse culturen gaan uit van een oerstaat in termen van qi: energie die creëert en transformeert. Alles is ervan doordrongen. Het is als een matrix die alles omringt en overal in zit. In de oudheid van China vroeg men niet waarom dit zo was maar eerder hoe de mens met deze realiteit kon leven en eigen qi kon koesteren. M.a.w. hoe kan een mens bewust gebruik maken van qi?

Om eigen qi te cultiveren dient alle qi die verloren gaat weer aangevuld te worden. In de praktische uitvoering van verschillende methoden is veel kennis verworven over de werking. De meeste qigongs zijn gestoeld op het cultiveren van de eenheid jing/qi/shen: lichaam/qi/geest. Dr. Pang Ming noemt de unificatie van fysieke materie, energie en informatie ‘hunyuan qi’. Wetend van de vervreemding van de mens van zijn eigen natuur, vertrouwt Zhineng Qigong niet op hunyuan qi van het lichaam. Zhinengers zoeken bewust aansluiting bij de meest pure hunyuan qi van de natuur voor het transformatieproces van de spirit belichaamde structuur. Door het te praktiseren ga je het aan den lijve ondervinden. De fysieke emotionele, mentale en spirituele verandering raakt aan het fundamentele. De paradigmatische transformatie gaat gepaard met een innerlijk weten waar geen woorden voor zijn. Met heel je wezen kom je bij de essentie oftewel je oorspronkelijke natuur. Het is logisch dat deze verandering naar een hoger bewustzijn niet vanuit een lagere orde waar te nemen is. 

Zhineng Qigong is door dr. Pang Ming ontwikkeld met als doel het bewustzijn te cultiveren. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van het qiveld waarin de informatie van de levensintentie wordt gespijkerd. De practice bestaat uit zachte, ronde bewegingen die met een kalme geconcentreerde geest worden uitgevoerd. De innerlijke communicatie en fysieke bewegingen zijn zo optimaal op elkaar afgestemd. De practitioner ervaart al doende: practice based evidence. De informatie en energieën van deze wijze van denken en leven integreert en assimileert top-down en bottom-up . Objectief en subjectief zijn één. Dit consolideert de unificatie van diepe ontspanning en een heldere geest. Het zelf-genezend vermogen dat tijdens de evolutie bij mensen slechter is gaan functioneren krijgt hierdoor ruimte om weer optimaal te functioneren. Tegelijkertijd wordt qi geïnduceerd.

Zhineng Qigong, is door de Chinese overheid uitgeroepen tot de meest effectieve vorm om gezondheid te verbeteren. In 2001 is het Huaxia Zhineng Qigong Clinic & Training Center om politieke redenen gesloten, maar de door dr. Pang Ming opgeleide leraren hebben Zhineng Qigong over de hele wereld verspreid en doorgegeven. Vele mensen beoefenen nu dagelijks deze intelligente qigong. De eenvoud maakt dat deze qigong toegankelijk is voor jong en oud, zieke en gezonde mensen.

Evenwichtig acteren

Ons lichaam is een wonder. Voortdurend is het in de weer om een nieuw evenwicht te vinden. Vooral na het beleven en meemaken van heftige, traumatische gebeurtenissen is het zaak om niet gefixeerd te blijven op deze ervaringen. Het helingsproces is gebaat bij het zo snel mogelijk terugkeren naar een kalme bewustzijnsstaat.

Chronische onbalans, of het nu fysiek, mentaal of emotioneel genoemd wordt, is een verstoring in de energiehuishouding. Delen van de innerlijke organisatie zijn niet meer goed op elkaar, noch op de heelheid, noch op de omgeving afgestemd. De onderlinge communicatie verloopt moeizaam doordat sommige delen te excessief acteren of reageren en anderen worden onder– of weggedrukt wat hun functioneren belet.

Ons lichaam is van nature erop ingesteld om disbalansen op te heffen. We noemen dit het zelf-genezend vermogen. Het gebeurt echter dat dit zelf-genezend vermogen zelf is aangetast, bijvoorbeeld wanneer in het begin van het leven vaak ingespeeld moest worden op stressvolle en zelfs levensbedreigende situaties. In de diepere lagen van het brein heeft dit een bepaald geloof en specifieke instelling gespijkerd. Deze informatiestromen en energiepatronen werken in het hier&nu echter niet meer levenbeschermend noch levenbrengend, omdat met geautomatiseerde iteratief werkende verinnerlijkte beeldtaal de werkelijkheid niet wordt waargenomen. Oude informatie en energieën leiden de zintuigen telkens naar hetzelfde en de oneindige mogelijkheden die buiten dit kader vallen worden gemist. 

Zhineng qigongers werken met hunyuan qi van henzelf in samenspel met oorspronkelijke hunyuan qi, de matrix en oerbron van alles wat leeft. ZQ ‘s wijze van denken en leven doet lichaam en geest kalm, geconcentreerd en gefocust bewegen. Het bewustzijn van voedende krachten van het qiveld binnen en buiten staat toe dat het bewegen alsmaar soepeler gebeurt. Membranen openen en sluiten en vastgelopen qi stroomt door. Dit opent, schept ruimte en maakt vrij. Deze succesfactor kalmeert te excessief geworden delen en acties komen nu vaker vanuit het ware Zelf en Zelfenergieën. Dit schept een diep vertrouwen in de ware natuur van je Zelf en al het leven. In plaats van je Zelf telkens te verliezen, kijk je met compassie naar alle zelven en de wereld. 

Zhineng qigong beoefenaars nemen niet alleen de driedimensionale wereld van meetbare materie zoals het fysieke van de mens serieus. Ze laten zich helpen en ondersteunen door vormloze qi van de 4e en 5e dimensie en staan open voor hogere nog te exploreren werelden. Ze sluiten niets uit. Qi cultiveren is niet het meest fundamentele van Zhineng Qigong. De beheersing van qi wordt bereikt door het beheersen van het bewustzijn. Door het verfijnen van het bewustzijn zullen de energiestromen in het lichaam optimaliseren. Dit leidt tot een hoogst ontwikkeld bewustzijn en Grote Gezondheid. Anders dan met het gewone bewustzijn is de mens nu niet buitengesloten maar doet holistisch mee met het grote geheel.  Objectief en subjectief zijn één.

Zhineng Qigong versus ‘Wereld van Nieten’

Gezondheid is een groot thema, alleen houden wij ons liever bezig met bestrijden van ziekten en kwaadaardigheden. Zhineng qigong’s uitgangspunt is het ontwikkelen van Grote Gezondheid door open te staan voor oneindig potentieel. Door lichaam, qi en geest geïntegreerd samen te laten werken met qi van de natuur komt vanzelf op wat nu nodig is.

Ziekte betekent in de Chinese cultuur dat qi niet meer goed stroomt. Delen van de innerlijke organisatie werken niet goed samen en sommigen werken elkaar zelfs tegen. Wanneer dit maar lang genoeg duurt, raken bepaalde delen gewend aan excessief werken. Deze proactieve workaholics zijn erop gericht om tijdens het navigeren in het leven gevaren vóór te zijn. Bij chronische dominantie van deze overlevingsdelen worden andere delen in hun natuurlijk functioneren belet. Het bewustzijn mist hierdoor belangrijke informatie en energie. Bijvoorbeeld het dingen bewust aanvoelen wordt alsmaar deficiënter. Veel cruciaals bevindt zich in het onderbewuste en de mens is ervan vervreemd. 

Stagnatie in de natuurlijke loop betekent dat bepaalde membranen niet goed openen en sluiten. De onderlinge communicatie verloopt zo niet naar wens. Delen die belet worden in hun functioneren zijn echter niet weg. Ze zullen elke zwakheid in het systeem aangrijpen om hun informatie af te geven. Maar expressies die lang onderdrukt zijn komen met zoveel kracht naar buiten dat het vaak niet past bij dit moment. De vervorming maakt dat het angst aanjaagt waardoor het niet echt tot het bewustzijn doordringt. Angst wekt namelijk onwillekeurig reactieve krachten op die zorgen dat het weer snel verbannen wordt. Aan de oppervlakte lijkt het probleem dan opgelost, maar op een diepere laag leven vele onderdrukte energieën die ieder moment zullen aangrijpen om zich uit te drukken.

Delen die voor zichzelf zijn begonnen missen aansluiting met andere delen, als ook met het grote geheel. Hun uiterst conservatieve instelling maakt dat ze vervreemd raken van Zelfenergieën: (zelf)vertrouwen, helderheid, kalmte, nieuwsgierigheid, creativiteit en verbondenheid met de essentie. In feite leven deze verstarde delen in een ‘Wereld van Nieten’, onwetend dat met negaties de betreffende miskenning juist wordt vastzet. Wilskracht doet de aandacht focussen op een brandpunt. Maar met slechts rigide delen aan de leiding gaan vitaliteiten van lichaam en geest automatisch naar dingen die je niet wilt. De feedback die delen elkaar blijven geven is behoudend van aard. Het houdt mensen in een lagere bewustzijnsstaat. De feedforward representatie van de toekomst blijft hetzelfde plaatje als het als jong mensenkind opgebouwde hoogst subjectieve referentiekader. Het is ontstaan door de opgedane ervaringen waardoor de houding ten opzichte van de omgeving wordt vastgezet. Doordat het telkens weer bevestigd wordt verankert het in het gestel.  Het prenatale oorspronkelijke vertrouwen is bij de meeste mensen verengd tot dit levensmodel. 

Karakteristieken Zhineng Qigong

Qiveld
Skillstransit van Zhineng Qigong gebeurt in het qiveld. Praktiseren begint met woorden en zinnen denken en uitvoeren. Hiermee is het qiveld opgebouwd en de innerlijke en uiterlijke houding ten opzichte van hemelse en aardse krachten ingesteld. Deze mindset resoneert automatisch met prenatale krachten: kalmte, vertrouwen, verbondenheid, helderheid, moed, nieuwsgierigheid, wil om liefde uit te drukken en creativiteit. Het schept ruimte waardoor de oorspronkelijke puurheid nieuw leven krijgt ingeblazen door eenzelfde puurheid.  

Houding
ZQ-beoefenaars zijn allen leraar en student. Dit wordt vertaald in de kalme, bescheiden en tegelijk open en oprechte houding van alle deelnemers. Mensen zijn gelaagde wezens. Delen bevinden zich op verschillende transformatie-niveaus van ontwikkeling.

Organisch
Wij mensen zijn organisch van aard en dus open systemen. Zhineng Qigong’s wijze gaat uit van dit natuurlijk gegeven. Door de mentale verbinding met oorspronkelijke hunyuan qi terwijl lichaam, qi en geest optimaal samenwerken, integreren en assimileren nog onderontwikkelde krachten heel natuurlijk.

Qireacties
Door geconcentreerd en gefocust werken met qi wordt qi geïnduceerd. Het lichaamsgevoel wordt bewuster. De innerlijke organisatie van fysieke, energetische en mentale krachten en qi-stromen wordt gezonder en nog ongekende gaves ontwikkelen. Dit alles brengt de natuurlijke orde terug op orde. Tijdens het hele proces vinden veranderingen in het lichaam plaats die bewustzijnsverruimend en daarmee helend werken. Het is echter onmogelijk om tegelijkertijd stabiel te zijn en jezelf willen ontwikkelen naar een hogere bewustzijnsstaat. De weg naar Grote Gezondheid brengt tijdelijk onbalans met zich mee. Wees niet bang voor dit normale natuurverschijnsel. Geïnduceerde qi bereikt gebieden waar stagnatie van qi is. Het opent en schept ruimte. Dit heeft een bevrijdende werking. Dit kan gepaard gaan met sensaties zoals pijn. Dit betekent dat genezing is gestart. Regeneratie kan ertoe bijdragen dat je je tijdelijk minder goed voelt. Bijvoorbeeld wanneer zieke cellen het lichaam verlaten. Qi-reacties kunnen fysiek, emotioneel en/of mentaal zijn. Verwelkom ze. Vertel over je ervaringen. We kunnen ervan leren. Ben je toch nog ongerust over bepaalde ontwikkelingen kun je als student bij de Stichting SkillsTransit mailen naar  info@skillstransit.nl

Opmerking:

Zhineng Qigong is een hulpmiddel om een gezonde geest en een krachtig flexibel lichaam te creëren. Raadpleeg bij ernstige klachten altijd een arts Laat je ondersteunen door westerse en oosterse kennisgebieden.