Stichting SkillsTransit

door | 4 januari 2021

Geleen,

De Stichting SkillsTransit is in het leven geroepen. De missie is vanuit het hart ontsproten.

De stichting brengt wijsheden uit oosterse en westerse kennis, methoden en vaardigheden op het gebied van het cultiveren van het bewustzijn samen en staat model voor gezonde intra- en intermenselijke relaties en werkt als inspirator en katalysator voor de ontwikkeling van menselijk potentieel.

Dit werken als inspirator zonder eigen vitaliteit te verliezen en zelfs qi te induceren komt omdat het uit het hart is ontsprongen. Heel natuurlijk. Het woord hart is in het Pinyin: xīn. Het Chinese karakter is 心. De betekenis is in het Engels: heart / mind / intention / center / core/ intelligence/ en dat alles in één.

Het hart is het orgaan van de ziel waaruit de levensvreugde komt. Dit wordt overal in de wereld beschreven. In de muziekwereld, de poëzie en de literatuur wordt het woord hart vaak gebruikt voor liefde. Wanneer het hart de leiding heeft en de mind volgt loopt alles heel natuurlijk. Maar wanneer we de wereld van de wetenschap binnenstappen wordt alleen de driedimensionale wereld van het fysieke serieus genomen. In dit geval wordt het hart apart genomen van de rest. Het wordt objectief bekeken. Alleen wat met de gewone zintuigen waar te nemen is, kan met het brein berekend worden. Tijdens het onderzoek laat de deskundige zich ondersteunen door technische apparaten als uitbreidingen van het analytische breinvermogen (linker hemisfeer), van de zintuigen vooral de ogen en van de handen die diep in het fysieke lichaam kunnen dringen zonder al te veel te beschadigen. De gemeten waardes die uit de apparaten komen, worden afgezet tegen de normen die eerder wetenschappelijk zijn vastgesteld. Ze moeten matchen met de normen met een kleine marge naar boven en naar beneden. Wanneer dit niet het geval is moet in het onderzochte gebied ingegrepen worden. Hiervoor zijn weer andere deskundigen opgeleid. Kortom: de wetenschap houdt zich vooral bezig met objecten die niet werken zoals zou moeten. Omdat we deze wijze van benaderen zo massaal toepassen, vind ik het niet gek dat we een mechanische visie op levende wezens hebben gekregen. Ons brein heeft zich op deze specifieke wijze van denken ingesteld. Ook de houding van het lichaam wordt anders wanneer het leven zelf niet meer telt, maar slechts materie. Wij mensen zijn organisch van aard en open systemen. Wat en hoe geleefd wordt heeft een vormende werking. Zo is onze natuur. De verdinging van de wereld is een feit geworden. Het is de misvatting van de rationele mind die de leiding heeft genomen en aan het hart geen boodschap heeft.

De scheiding tussen mentale en hart-energie is in de Chinese cultuur vreemd. Voor Chinezen zijn lichaam, energieën en geest één. Onder lichaam wordt ook het plastische brein verstaan. De vitale levenskracht van de functie van dit brein, de qi van de emoties, sensaties en impulsen en de qi van het fysieke lichaam vormen een geheel. Daarbij leeft in de cultuur een grondgedachte dat wij mensen onderdeel uitmaken van de meest pure qi van de natuur. Hieronder wordt de aarde en de hele kosmos verstaan.   Wat ik voorsta zijn gezonde intra- en intermenselijke relaties. Om dit te bewerkstelligen moet ik nog bewuster gaan leven. Dit kan niet met slechts een objectieve houding. Ik zou mijn subjectieve ervaringen tekortdoen. Ik wil mijn hart de leiding geven. Maar hiervoor moet ik eerst mijn te excessief werkende yange breinvermogen regelmatig in de pauzestand zetten en qigong beoefenen. Dit is noodzakelijk omdat mijn linker-hemisfeer jarenlang overuren heeft gemaakt. En alle oefening baart kunst. Mijn analytisch vermogen heeft veel te veel ruimte en tijd ingenomen. Het is tijd voor een evenwichtiger leven. Daarvoor is nodig om ruimte te scheppen voor potentiële krachten die nog niet tot ontwikkeling konden komen. Dit doe ik met mijn methode voor ontwikkelingsgericht onderzoek Systemic Transition en door dagelijks Zhineng Qigong te beoefenen.