Liesbeth van Duin:

 

“Anders dan het streven naar het onbereikbare vaart mijn drijfveer op mijn hele potentieel 智能 om zo het mogelijke te verwerkelijken”

SkillsTransit   is ontstaan toen ik ben gaan beseffen dat wij in de loop van de eeuwen van een innerlijk weten zijn afgedwaald en daarmee een groot deel van onze bezieling zijn kwijtgeraakt. Ik wilde uit mijn verstarring geraken en naar mijn eigen(aardig)heid leven en denk dat ik met deze intentie op de goede weg ben geraakt. Of beter gezegd: twee waardevolle wijsheden zijn op mijn pad gekomen waardoor ik het juiste ben gaan doen, namelijk ruimte scheppen voor wat eeuwenlang is onderdrukt.

Zhineng Qigong 智能气功 is een diepgaand ervarings- en kennisgebied en een grote schat op levensgebied. Het is me in 2008 komen toevallen en dankzij vele lessen bij vele leraren, maar ook door zelf les te geven ben ik gezonder geworden dan ik was. Eerder was ik al in contact gekomen met vele vormen van systemisch werk. Het overwinnen van innerlijke zelfvervreemding na trauma is het thema waar ik me afgelopen decennium het meeste mee bezig heb gehouden. Ik ben dichter bij mezelf gekomen door niet alleen tijdens sessies mee te resoneren met delen, maar vooral door overkoepelend waar te nemen. Dit mindfull het totaalproces observeren kon niet altijd op hetzelfde moment plaatsvinden, omdat het (her)beleven van trauma het functioneren van hersendelen doet splijten. Alle energie gaat naar specifieke delen om te overleven. Een heel natuurlijk gegeven. Maar door achteraf alles nog eens de revue te laten passeren en met heel mijn wezen (lichaam, qi en geest) nog eens te doorleven leerde ik van menszijn, de energetische gelaagdheid en de onderlinge dynamieken intra en intermenselijk. Ik kreeg meer compassie voor mezelf.

Het studeren en beoefenen van Zhineng Qigong en de inzichten uit systemisch werk hebben me gevormd, met name in relatie tot mezelf en anderen. Ik ben deemoediger en respectvoller geworden voor de grootsheid van het leven. Ik leef steeds meer in het hier & nu, de ruimte/tijd eenheid waarin verleden, heden en toekomst samenvallen. Door deze holistische wijze heb ik meer vertrouwen gekregen dat alle informatie en energie die komen toevallen in dit ene me zullen helpen bij het ontwikkelen van mijn potentieel. Alles is in  beweging. Mijn eertijds uit angst gesloten hart is minder verkrampt en zachter geworden. Het opent en sluit zoals van nature bedoeld. Ondertussen heb ik zelf systemisch werk ontwikkeld tot een practice voor ontwikkelingsgericht zelfonderzoek. De gegeven naam zegt hoe de methode werkt: ‘Systemic Transition’.

Door de inhoudelijke kennis en wijze van gebruik van beide instrumenten door te geven 传承 is voor mij een extra dimensie erbij gekomen. Ik leef zelf wat ik aan anderen door wil geven. Prenatale vitaliteiten zoals een helder weten en creativiteit, kregen eerder in mijn leven niet echt een kans om te zijn en te functioneren. Doordat mijn geest verankerd is in mijn hart ben ik volop bewust van mijn innerlijke kracht. Mijn eerder gestagneerde ontwikkeling maakt op dit moment een enorme groeispurt door…..

  • Zhineng Qigong is een Chinese meditatieve bewegingsleer die door dr. Pang Ming is ontwikkeld om het bewustzijn te cultiveren. De esoterische vruchten uit het oosten en exoterische genialiteit van het westen zijn erin samengebracht. Het leren en praktiseren van Zhineng Qigong geeft innerlijke rust en kracht waardoor op natuurlijke wijze het immuunsysteem optimaliseert. Het brengt meer dan fysieke en mentale genezing. Het vergroot het ware Zelfbewustzijn, wat betekent dat het contact met prenatale Zelfenergieën wordt hersteld met name (zelf)vertrouwen, kalmte, moed, een helder weten, verbondenheid, nieuwsgierigheid, creativiteit en last but not least: wil om lief te hebben. Voor mij geldt: ik ben levendiger, blijer en meer tevreden geworden. Ik zie de wereld zoals deze innerlijk en buiten daadwerkelijk manifesteert en kan dankzij het in contact blijven met mijn oorspronkelijke vermogens mijn pad blijven volgen hoe ik zelf leven wil. Dit is zo omdat mijn Ware Zelf 真人 naar buiten toe mee resoneert.
  • Systemic Transition staat voor ontwikkelingsgericht zelfonderzoek met als doel een ruimer Zelfbewustzijn te verkrijgen. Door het voornemen (het hoeft nog niet daadwerkelijk te zijn) om zonder oordeel oprecht aandacht te geven aan lagere bewustzijnsstaten oftewel lagere zelven die op enig moment te yang of te yin zijn geworden, komt het onvoorwaardelijke Ware Zelf op natuurlijke wijze tot haar/zijn recht. Het opent het verdichte referentiekader en brengt nieuw leven in de brouwerij. De praktische uitvoering gaat middels opstellingen van delen. Een interactief proces waarin de onderzoeker (elders cliënt) en de co-onderzoeker (elders therapeut) resoneren en interacteren met delen die zijn gekozen en opgesteld. Laat je verwonderen. Met Systemic Transitions’s respectvolle werkwijze komen waarachtige en vaak wonderbaarlijke ontmoetingen tot stand. Je wordt blij van en met jeZelf.

Zie mijn agenda voor geplande lessen/workshops/lezingen Zhineng Qigong.

Zie contact voor het maken van een afspraak voor lessen Zhineng Qigong en/of
voor Zelfonderzoek en ontwikkeling met de methode Systemic Transition